Uue hooaja lootuskiired/ Promising new season


Peale kahte suurepärast treeningkuud novembris ja detsembris tuli jaanuar kui külma dušina. Aasta alguses pidin hüvasti jätma oma kalli vanavanaemaga, kes vähesest koosviibimisest hoolimata tähendas mulle meeletult palju. Treeneriga otsustasime kaheks nädalaks hoo täiesti maha võtta, sest isegi kui ma üritasin teha nägu, et kõik on korras, siis treener sai mind nähes kohe aru, et ei ole. Üritasin selle aja jooksul esimese semestri lõpetamisele ja eksamite läbimisele keskenduda, et see hiljem uuesti alustades treeninguid ei hakkaks segama. Kuigi mul oli keeruline end õppima sundida, läbisin kõik eksamid väga hästi, mille üle võin uhke olla.

Aasta alguse kurb uudis ei jäänud aga jaanuari jooksul viimaseks. Iga kord kui tundsin end jälle hästi, iseendana, sain sarnase uudise nagu aasta alguses. Kõigil viiel korral lähemate või natuke kaugemate inimeste lahkumisest teada saamine mõjus külma dušina. Jah, sa lugesid õigesti – VIIEL korral! Kohutav! Treeningute poolest oli jaanuar seetõttu kesine, aga ma usun, et see oli hea vahekuu kokkuvõtete tegemiseks, arengu hindamiseks ja tulevikuplaanide paika seadmiseks.
Nüüd aga rõõmsamate uudiste juurde. Uue treeneriga olen nüüdseks koostööd teinud juba kolm täispikka kuud ja just nimelt koostööd. Kui ma peaksin ütlema, mis mulle tema juures kõige rohkem meeldib, siis see, et ta on äärmiselt positiivne ja ta paneb mind ennast uskuma, et kõik on võimalik. Tema positiivne tagasiside, aga samas nõudlikkus öeldes, et ma teen väga hästi, aga ta teab, et ma suudan veel paremini. Tema tahe, et ma targalt treeniksin ja treeningutel kaasa mõtleksin, oma organismi kuulaksin ja temaga kõik head ja vead peale iga paari treeningut läbi arutaksin. Need on need asjad, mis panevad mind tänu temale veel rohkem pingutama, et oma eesmärkidele sammukese võrra lähemale jõuda. Mis mulle aga tema juures kõige kõige rohkem meeldib on see, et kuigi tal on väga palju muid tegemisi, leiab ta minu jaoks alati aega – nagu ta ise ütleb, ta on minu jaoks 24/7 olemas. Ta tuleb kohale mu treeningutele, kui ma tunnen, et ei suuda üksi oma mugavustsoonist välja tulla, aga seda vaja on. Ta oskab hinnata mu arengut, aga samas paneb mind veel rohkema järgi tahtma. Jaanuarikuu keerulisel ajal oli tema see, kellega rääkimine tõi suure kergenduse, sest ta tõesti kuulas ja aitas. Ja tema pere kodu uks on minu jaoks alati avatud, mis tähendab väga palju!

Tema treeningplaanide järgi treenimine on toonud märgatava muutuse minu füüsilises seisus juba nende kolme kuuga. See on ka meie mõne aasta pikkuse plaani peamine eesmärk – viia minu füüsiline tase võimalikult kõrgele. Päris mitmed teist on juba küsinud, et kas eesolevat hooaega arvesse võttes liiga vara ei ole nii heas seisus olla. Vastuseks teile kõigile on, et ei. Selleaastane hooaeg on minu jaoks täiesti uus maa – praeguses heas vormis olemine ei ole aga kindlasti minu selle hooaja tippvorm. Ja isegi kui see hooaeg peaks ühel või teisel põhjusel ebaõnnestuma, siis see hooaeg on alles esimene pikemaajalisest plaanist ning ühe hooaja ohverdamine selle nimel ei ole midagi.
2018 aasta hooaeg algab veel ühes osas teistmoodi – uutes värvides uue klubi eest! Vahetasin oma Soome klubi Hiidenkiertäjät Rootsi klubi vastu välja, kuna nii on minule parem. Uueks klubiks on IK Hakarpspojkarna (IKHP). Klubi juures võlus mind kõige enam see, et neil on väga palju tugevaid tüdrukuid minu vanuses ning kuigi nende praegune tase ei ole kindlasti parim võimalikust, siis ma tunnen, et nendega koos saan ka ise meeletult areneda. Ma olen 100% kindel, et juba mõne aasta pärast võib sellelt tiimilt väga tugevaid tulemusi oodata!

Hetkel olen tagasiteel nädalasest laagrist Portugalis koos IKHPga. Laagri alustuseks sai tehtud ka esimesed võistlusstardid, mis tavapärast hooaega arvestades toimus väga varakult. 3.veebruaril startisin WRE lühirajal. Sooritus ise oli äärmiselt konarlik nagu hooaja alguse esimestele võistlusstartidele kohane. Väga rumalaid hooletusest tulenenud vigu kogunes terve raja peale ca 7 min jagu, mida on kindlasti liiga palju. Kuigi võistluse tehniline pool jättis omajagu soovida, siis positiivseks üllatuseks oli kindlasti füüsiline pool. Viimased 1-1,5 km sain joosta koos Marika Teiniga ning ma suutsin tema tempos tagant kaarti kontrollida ja paremaid mikroteevalikuid teha. Ma olen päris kindel, et veel eelmisel aastal poleks ma olnud suuteline temaga koos jooksma, rääkimata samal ajal kaardi kontrollimisest. Üksinda sellise tempoga ei suuda ma veel kindlasti joosta, sest kaardilugemise kiirus ei ole veel nii hea. See on järgmine suurim takistus, millest tuleb üle saada – tehniline pool füüsilise poolega vastavusse viia.
Päev hiljem toimus tavarada, mida võtsin kergemalt. Väiksemaid vigu kogunes siin-seal, kuid üldiselt oli tehniline pool parem kui eelmisel päeval. Kokkuvõttes oli võistlustel startimine väga heaks tagasisideks, mida veel enne hooaja algust on vaja parandada.

Hooaeg algab 1,5 kuu pärast!

________________________________________________________________________________

After two perfect training months in November and December, January came as a cold water. In the beginning of the year, I had to say goodbye to my great-grandmother. Even though we couldn’t spend much time together, she meant the world to me. My coach suggested taking a break from trainings for two weeks because even when I tried to make my best face and pretend that everything is okay, then he understood at the first sight he saw me that it is not. During that time I focused on passing my exams, so they wouldn’t disturb my trainings later. Even though I had big problems with focusing myself on studying I passed all exams that I can be proud of.

The sad news in the beginning of the year wasn’t the only one in January. Every time I felt good, as myself again, I got the same news. All five of them felt like a cold water. Yes, you read correctly – FIVE! Horrible! Because of that, January was pretty bad from the training side, but I believe that it was a good break month for doing conclusions, evaluating my process and setting future goals.
But now, some better news. I’ve been working with my new coach for three full months by now. If I should say that what is the thing that I like the most about him, then I would say that his positivity. He makes me feel that everything is possible. His positive feedback but demandingness when he is saying that I am doing very well but he knows that I can do even better. His willingness me to train smart, to think about why am I doing all different kind of trainings, to listen to my organism and to discuss all good and bad sides after every couple of trainings. These are things that make me work even harder to get a small step closer to my goals. But the thing that I appreciate the most about him is that even when he is very busy he always finds time for me – like he is saying, he is 24/7 there for me. He is coming to watch my trainings if I can’t get out of comfort zone on my own but it is needed. He can evaluate my process but makes me want even more. During difficult times in January, he was the one who was talking with me and it really brought a relief. And his family home door is always open for me that means a world!

His training plans have brought a great change in my physical shape already with these three months. It is also our main goal – to get my physical shape as high as possible in few years time. Quite a lot of you have asked that don’t I have too good shape too early when thinking about the upcoming season. The answer is no. The upcoming season is a totally new one for me – my good shape right now is definitely not the best shape in this season. And even when the season should fail due to some reasons then it is the first one of few years long plan and losing one season for my goals is nothing.

The 2018 year season starts differently also in another part – in new colours with a new team! I changed my Finnish club Hiidenkiertäjät to a Swedish club because it is better for me right now. The new club is IK Hakarpspojkarna (IKHP). They fascinated me with a lot of strong girls in my age and even though their level is not the best one compared to the world class right now then I feel that I can develop my skills together with them. I am 100% sure that this young team will make great results in a couple of years!
Right now I am on my way back from a week-long training camp in Portugal with IKHP. We started the camp with competitions that took place very early compared to the usual season. In 3rd of February, I started at WRE middle distance. My run was pretty bad as common for the first competition starts. During the whole course I did ca 7 min mistakes in total that is definitely too much. Although my technical side wasn’t that good then I was positively surprised about my physical shape. I could run together with Marika Teini last 1-1,5 km and I was able to check the map and do better micro-routechoices. I am very sure that I wasn’t able to run together with her in last year, and even more I’m sure that I wasn’t able to control the map at that speed. Although I could do it when I was running together with her then I am not able to run that fast on my own because my map reading speed is not that good yet. It is the next big obstacle to deal with – make my technical side as good as a physical side.

In the next day, I started at the long distance that I took easily. I did some smaller mistakes during the course but all in all the technical side was better than the day before. Starting in these competitions gave me a good feedback what I can train before the season starts.

There is 1,5 months left until the season begins!

Kommentaarid